Bestyrelsen

Formand:

Kasserer:

Garderleder, sekretær og kontaktperson:

Bestyrelsesmedlem:

Garderrepræsentant:

1. Suppleant:

2. Suppleant:

Knud Mogensen

Pia Laugesen

Margit Wind

Jane Cubbin Juhl

Annette Mogensen

Camilla Thorenfeldt

Knud Blomgreen