Bestyrelsen

Formand:    
Kasserer:
Garderleder, sekretær og kontaktperson:
Bestyrelsesmedlem:
Garderrepræsentant:

1. Suppleant:
2. Suppleant:

Knud Mogensen
Pia Laugesen
Margit Wind
Jane Cubbin Juhl
Annette Mogensen

Camilla Thorenfeldt
Knud Blomgreen