Garderudvalget

Formand:         
Næstformand:                
Sekretær:                                       Udvalgsmedlem:

1. Suppleant:    
    
Annette Borg Mogensen 
Anne Petersen
Marie-Louise Poulsen
Sørna Olsen

Julie Willms
Valgt 03-03-2014
Valgt 29-02-2016
Valgt 03-03-2014
Valgt 29-02-2016 

Valgt 29-02-2016