Garderudvalget

Formand:                        
Sekretær:                                       Udvalgsmedlem:
Udvalgsmedlem:

1. Suppleant:    
2. Suppleant:   
Annette Borg Mogensen 
Marie-Louise Poulsen
Sørna Olsen
Laura Cubbin Juhl

Helle Weiland
Signe Bækgaard Laursen
Valgt 01-03-2018
Valgt 01-03-2018
Valgt 23-02-2017
Valgt 01-03-2018

Valgt 01-03-2018
Valgt 01-03-2018